Regulamin zakupów


I. Regulamin sklepu GalanteriaFutrzana.pl  :

1. 
   Właścicielem sklepu internetowego www.galanteriafutrzana.pl jest firma Rosomak Online z siedzibą w Krakowie 

2.    Klientem naszego sklepu mogą  zostać osoby fizyczne, lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

3.    Zamówienia są przyjmowane przez strony www.galanteriafutrzana.pl, 

4.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.

5.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu, kiedy, zamówienie przejdzie w stan realizacji.

6.    Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

7.    Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad
8.    Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
9.       Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
10.     Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
11.      Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (kontakt@galanteriafutrzana.pl), telefonicznie pod numerem  +48 607 776 254 i +48 609 521 034 (od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 19.00)
12.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia  przez naszą firmę.

13.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

14.    Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wykonanie zamówienia i podanie danych do formularza adresowego zgodnych z prawdą.

15.    Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zamówienia można składać przez całą dobę.

16.    Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży

17.    W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji.

18.    Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu.

19.    Nasz sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

20.    Uwzględniamy reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

21.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

 

II. Zwrot i wymiana towaru

Możliwość zwrotu lub  wymiany do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki 


Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm sprawia ze możemy bezbłędnie dobrać właściwy rozmiar do  osoby również pomaga   w tym prawidłowo wypełniony formularz z polami:  wysokości, obwód w biuście, obwód w tali i długości rękawa, dlatego też bardzo prosimy o wpisanie w tych polach  prawdziwych wymiarów.
Gdyby jednak zdarzył się błąd przy doborze rozmiaru należy powiadomić o tym fakcie  niezwłocznie tj.  w ten sam dzień  a najpóźniej  w następny  po otrzymaniu paczki, w tym celu należy wysłać maila z treścią na jaki rozmiar ma być wymieniony towar. Osoba z naszej firmy skontaktuje się w celu ustalenie i potwierdzenia  nowego rozmiaru. Koszt przesyłki  jest pokrywany przez naszą firmę.

1.    Możliwość zwrotu lub  wymiany do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki 
2.    Zwrot i Wymiana może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony. Zwracany towar musi być ponadto czysty i pozbawiony zapachu (np. perfum) oraz być zaopatrzony we wszystkie metki, dodatkowe akcesoria jeśli są załączone do danego towaru.
3.    Jeśli odsyłany towar zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu zastrzegamy sobie prawo do adekwatnego do stanu - pomniejszenia jego wartości.
4.    Do odesłanego produktu należy dołączyć numer zamówienia
5.    W przypadku odstąpienia od Umowy firma Rosomak nie ponosi kosztów odesłania Towaru.

WSZYSTKIE FUTRA WYSYŁAMY PACZKĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ  SPRAWDZENIA ZAWARTOŚCI PRZED ODBIOREM 


III. Gwarancja

Towar jest objęty 12 miesięczną gwarancja.  Należ przestrzegać w trakcie użytkowania i konserwacji określonych zasad, pozwoli to uniknąć uszkodzenia wyrobu oraz  wydłuży to  okres używania i zachowania  właściwego wyglądu futra.

1.    Nie doprowadzaj do zamoknięcia wyrobu. Jeżeli jednak to nastąpi należy powiesić wyrób na odpowiednim wieszaku i suszyć w przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej- nie suszyć w suszarkach bębnowych i urządzeniach emitujących ciepło.
2.    Nigdy nie zostawiaj wyrobu w miejscach nasłonecznionych - słońce powoduje blaknięcie kolorów. 
3.    Nie prasuj podszewki. Prasowanie podszewki w gotowym wyrobie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wyrobu. Zmiętą podszewkę można prasować tylko po uprzednim jej wypruciu. 
4.    Aby uniknąć zdeformowania lub zniekształcenia wyrobu, zawsze używaj odpowiedniego wieszaka. 
5.    Przechowuj wyrób tylko w workach bawełnianych (nigdy plastikowych), w miejscach suchych, ciemnych i przewiewnych. 
6.    Ostrożnie używaj szminki, perfum, lakierów, pudru, dezodorantu i kremów gdyż mogą pozostawić trwałe plamy. 
7.    Nie używaj żadnych środków i substancji czyszczących, gdyż mogą uszkodzić lub zniszczyć wyrób. 
8.    W okresie letnim zabezpiecz wyrób środkami owadobójczymi. 
9.    Czyszczenie, konserwację i renowację wyrobu zawsze zlecaj wyspecjalizowanym zakładom usługowym.

Jeśli masz wątpliwości, pytania kieruj bezpośrednio do nas... 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. 

 
IV.Postanowienia końcowe:
1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.Podziel się